Política de privadesa

 

Tota comunicació amb La Pinyolina per qualsevol mitjà o a través de la seva adreça de correu electrònic, o dels formularis presents en aquest ‘web site’ o al seu ‘e-mail’, suposa el consentiment exprés perquè les seves dades personals siguin incorporats a fitxers titularitat d’Anna Navarro Domènech, l’adreça de la qual és Carrer Regina 10, 43400 Montblanc (Tarragona).

Aquestes dades de caràcter personal seran tractats conforme al que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Per tant, l’interessat podrà exercir dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició pel que fa a les dades personals que constin en els expressats fitxers, podent revocar el seu consentiment per escrit a qualsevol moment.

Per a això ho podran fer mitjançant comunicació escrita dirigida a:

Anna Navarro Domènech
Carrer Regina 10, 43400 Montblanc (Tarragona)
Teléfono: 977 273 748
E-MAIL: info@lapinyolina.com